De wensen en doelen die het voorwerp zijn van de persoonlijke begeleiding worden besproken en in kaart gebracht.

Advies

De wensen en doelen die het voorwerp zullen zijn van de persoonlijke begeleiding worden besproken en in kaart gebracht. Een stappenplan wordt opgesteld en besproken om vooruitgang te boeken naar wat de klant wenst. Dit kan een mix betreffen van adviezen rond voeding, mentale begeleiding, beweging en levensstijl.