Begeleiding en ondersteuning van mensen die streven naar herstel, behoud en/of verbetering van evenwicht in hun leven.

Therapeutische coaching

Vanuit mijn kennis op verschillende terreinen en ervaringen tracht ik mensen gericht te ondersteunen en te begeleiden bij trauma’s, lichaamsgewicht, burn out, depressies, beweging,… .

Maar evengoed gewoon mensen die in hun drukke agenda op hun moment een invulling wensen van de dingen die ik aanreik voor herstel, behoud en/of de verbetering van evenwicht in hun leven.